cenik

Cenik za sezono 2021:

CENIK: NAJEM KANUJA

Najem kanuja za 1 dan:


Sobota in prazniki: 25€ / osebo

Petek in nedelja: 25€ / osebo

Ponedeljek, torek, sreda in četrtek: 20€ / osebo

Najem kanuja za 2 dni:


Sobota in prazniki: 37€ / osebo

Petek in nedelja: 35€ / osebo

Ponedeljek, torek, sreda in četrtek: 33€ / osebo

Najem kanuja za 1 uro:


Vse dni: 10€

Otroci od 7 do 14 leta imajo 50 % popust ob spremstvu 2 odraslih oseb v istem čolnu.

Otroci do 7 leta imajo GRATIS ob spremstvu 2 odraslih oseb v istem čolnu.

NAJEM KOLESA

Od ponedeljka do nedelje

1 DAN
25€ / osebo

Kot izposojevalec, si pridržujemo pravico, da
v primeru neugodnih vremenskih ali vodnih razmer
zavrnemo izposojo plovil ali opreme.

Kot najemnik plovil in koles ste dolžni:

 – uporabljati plovilo in opremo po navodilu izposojevalca,

– uporabljati kolo in opremo po navodilu izposojevalca,
– obvezno uporabljati zaščitno opremo,
– paziti, da s svojim ravnanjem ne ogrožate sebe ali drugih,
– dolžino in zahtevnost spusta prilagoditi svojim sposobnostim,

– dolžino in zahtevnost kolesarjenja prilagoditi svojim sposobnostim,
– zadolženo opremo, kolo ali plovila vrniti v nepoškodovanem stanju.


Športne opreme za namene čolnarjenja in kolesarjenja NE izposojamo:
– osebam mlajšim od 15 let, ki niso v spremstvu staršev
oziroma polnoletne osebe, ki ji je mladoletna oseba zaupana v varstvo,
– osebam pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi,
-duševno ali fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojimi dejanji
ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez staršev ali skrbnika in
– neplavalcem.